Program

ČAS
MLUVČÍ
PŘÍSPĚVEK
8:30
REGISTRACE / PREZENCE
9:30

Mgr. Ivana Bartošová
JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA
Bc. Hana Dadučová, DiS.

9:45

Mgr. Martina Vlčková,

Mgr. Věra Huzinec Čiková
10:15
Mgr. Marek Černý
11:00
Mgr. Vladimír Sklenář
11:45
13:00
Mgr. et Bc. Věra Šimečková
13:45
Mgr. et Bc. Pavel Kopta
14:30
Ing. Jitka Maulová
15:15
Bc. Hana Dadučová, DiS.
ZÁVĚREČNÉ SLOVO
ČAS
MLUVČÍ
PŘÍSPĚVEK
8:30
REGISTRACE / PREZENCE
9:30

Mgr. Ivana Bartošová
JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA
Bc. Hana Dadučová, DiS.

9:45

Mgr. Martina Vlčková,

Mgr. Věra Huzinec Čiková
10:15
Mgr. Marek Černý
11:00
Mgr. Vladimír Sklenář
11:45
13:00
Mgr. et Bc. Věra Šimečková
13:45
Mgr. et Bc. Pavel Kopta
14:30
Ing. Jitka Maulová
15:15
Bc. Hana Dadučová, DiS.
ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Změna programu vyhrazena.
Konference je financována Plzeňským krajem a MŠMT ČR.

V současné době program připravujeme.