Anotace příspěvků

Anotace příspěvků na 3. konference primární prevence pro Vás bude brzy v dispozici.
Přednáší
Příspěvek a anotace

Mgr. et Mgr. Jakub Švec,

Mgr. Petra Veselá

Mgr. Barbora Poláčková,

Roman Moulis, Dis. 

Anne-Francoise Joseph,

Mgr. Hana Kusáková

Mgr. Denisa Holá,

Mgr. Viktor Heumann

Mgr. Eva Vojáčková,

Johana Vtípilová

Mgr. Pavlína Němečková, DiS.

Bc. Hana Dadučová, DiS.
Mgr. Tereza Hanusová,
Mgr. Jana Janouškovcová Sirová,
Mgr. Michal Votřel

Iva Černá,

Anna Matějovská

Bc. Denisa Kuncová,

Mgr. Veronika Šimková