3. konference primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje

Jak připravit/ naplánovat nový školní rok

Pořádají

Image
Image

Organizačně zajišťuje

Image


Konference je podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity
v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duše vního zdraví ve
školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Středisko volného času RADOVÁNEK

20. června 2023 od 8:30