2. konference primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje

Systémová podpora klimatu v praxi aneb každému své

Pořádají

Image
Image

Organizačně zajišťuje

Image
Image
Image
Konference je pořádána v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156.

Místo konání

23. LISTOPADU 2021 od 8:30

Online